ממש לא היינו בהריון. אני הייתי בהריון

בשם השיוויון אנשים אומרים הרבה דברים, כמו, למשל, לדבר על הריון ולידה בלשון רבים. אז נועה הנדין מבהירה: לא, השוויון לא תופס פה. תשתמשו בו בהזדמנויות אחרות