האמת פשוטה, אנחנו אלה שמסבכים אותה

התמונה נמצאת שם, ולכאורה כל מה שצריך הוא להתבונן בה, אלא שלעתים קרובות אנשים בוחרים לגלות את מה שהם מחפשים ולא את מה שבאמת קיים