תשובות מחץ של ילדים

לתלמידים יש לפעמים תשובות כל כך קורעות במבחנים, שגם המורים נשארים עם פה פעור. הנה מקבץ של כמה מהתשובות הללו